praktijkinformatie

artsen

mevrouw Drs. Stoque Ferreira
huisarts - praktijkhouder
(ma t/m wo)

Mevrouw Drs. T. Iqbal
WAARNEMEND HUISARTS
(ma,di, do & vr)

assistentes

m. ardic
praktijk ondersteuner & doktersassistente

(ma t/m vr)

s, grimminck
praktijk ondersteuner


(ma & do)

s. mohabbat
praktijk ondersteuner & doktersassistente

(ma t/m vr)

H. el azzouzi
doktersassistente

(ma, DI, wo & vr)

c. achthoven
POH GGZ

(ma & do)

d. van de kamp
doktersassistente

(wo t/m vrijdag)

j. de Visser
praktijkondersteuner

(DI & DO)

bereikbaarheid

Van  8.00 tot 17.00 uur is de praktijk telefonisch bereikbaar (010-4554545), u krijgt een keuze menu:

Keuze 1-spoed
Wanneer acuut zeer dringende medische hulp gewenst is, dan is keuze 1 onze spoedoptie. Hiermee gaan alle telefoons in de praktijk over. Wij verzoeken u deze keus niet lichtvaardig te gebruiken.

Keuze 2-receptenlijn
Herhaalrecepten kunt u aanvragen via deze optie. U spreekt hierop uw naam, geboortedatum, telefoonnummer, medicatie en of die bezorgd dient te worden in. De huisarts zal vervolgens uw aanvraag, indien mogelijk, goedkeuren. U kunt na 2 werkdagen uw medicatie bij uw apotheek ophalen. Als u voor bezorgen heft gekozen dan worden ze uiteraard thuis bezorgd.

Keuze 3-contact met de assistente
Van 8 tot 17 uur krijgt u met deze optie één van de doktersassistentes aan de lijn. Bij haar kunt u een afspraak maken. Ook kunt u bij haar terecht voor o.a. korte vragen. De lijn wordt veel gebruikt en kan dus wel vaak bezet zijn. U helpt de assistentes (en uw medepatiënten) door de gesprekken kort te houden.

Herhaalmedicatie:
Deze kunt u verkrijgen via de ‘receptenlijn’ (010-4554545, keuze 2). Meer informatie hierover kunt u hierboven lezen.
Tevens kunt u op de site onder ‘herhaalrecept’   uw herhaalmedicatie bestellen.

Beide mogelijkheden zijn er alleen voor patiënten die ingeschreven zijn in deze praktijk.

U kunt ook via uw apotheek, of rechtstreeks via de assistente herhaalmedicatie bestellen.

spreekuur

* Er wordt spreekuur gehouden op maandag t/m vrijdag tussen 8:00u en 11:30 u en tussen 14:00 u en 16:30 u. Er is een extra spreekuur op dinsdag tussen 17:00u en 19:00u.

* Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

* U kunt telefonisch of aan de balie afspraken maken gedurende onze openingstijden.

* Als u een afspraak wilt afzeggen willen wij u vragen om dit tijdig door te geven, zodat deze plaats weer vrij komt voor iemand anders.

* Als u te laat komt voor een afspraak, is het soms niet mogelijk om deze alsnog te laten doorgaan.

* Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

* Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Spreekuur doktersassistentes
De doktersassistentes hebben spreekuren op afspraak voor wratten aanstippen, ECG’s, bloeddrukmeting, wondverzorging, hechtingen verwijderen, oren uitspuiten, injecties, uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek en glucosemeting. Ook voor dit spreekuur dient u tevoren een afspraak te maken.

Telefonisch spreekuur
Met de meeste telefonische vragen kunt u terecht bij de doktersassistentes. De arts heeft geen terugbelspreekuur. De assistentes overleggen met de arts en geven aan u door wat er besproken is.

Visites
Gelieve huisbezoeken voor 10.30 uur aan te vragen. In het algemeen heeft het de voorkeur dat u naar de praktijk komt, omdat daar betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn. De huisartsenpraktijk is goed toegankelijk voor minder-validen.

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 8.00 u. en 17.00 u. Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.

uitslagen

Het kan zijn dat de arts (samen met u) besluit om aanvullend onderzoek te laten doen. Dat kan bestaan uit laboratorium onderzoek of een röntgenfoto. De uitslagen hiervan worden naar deze praktijk gestuurd en beoordeeld door de huisarts. Over het algemeen duurt het 1-3 werkdagen voordat het onderzoek terug is (m.u.v. o.a. vitaminen en bepaalde testen).
U kunt bellen met de assistente om de uitslag en beoordeling te horen. Mochten nog niet alle uitslagen bekend zijn, dan verzoeken wij u later (bijvoorbeeld de volgende dag) terug te bellen.

Om uw privacy te beschermen worden uitslagen bij voorkeur telefonisch verstrekt. Aan de balie wordt geen inhoudelijke informatie gegeven.

kosten huisartsenzorg

De reguliere zorg van de huisartsenpraktijk valt onder de basisverzekering. Dit betreft alle telefoontjes, spreekuren en visites. Dit geldt ook voor de huisartsenzorg verleend door doktersassistenten en praktijkondersteuners. Er hoeft voor deze zorg dus geen eigen bijdrage te worden betaald.   Wat valt wel onder het eigen risico? Als wij extra onderzoek aanvragen, zoals bijvoorbeeld foto’s, bloedonderzoek of urinekweken, u verwijzen of medicatie toedienen (injecties) of voorschrijven, dan valt dit buiten de basisverzekering en kan uw zorgverzekeraar dit ten laste brengen van uw eigen risico.   Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kosten die voor deze aanvullende zorg of dit onderzoek bij u in rekening worden gebracht, want wij hebben namelijk geen zicht op de hoogte van het bedrag, dat andere zorgaanbieders in rekening kunnen brengen.   Ook zijn wij er niet van op de hoogte of u eventueel een eigen bijdrage voor bepaalde zorg moet betalen. U kunt dit zelf navragen bij uw zorgverzekeraar.  

niet verschenen op een afspraak

Niet verschijnen bij de huisarts/praktijkondersteuner/doktersassistente zonder af te bellen kan consequenties hebben.

* Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen betreffende een consult bij de huisarts?
Het kan gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt u in dat geval tenminste 3 uur van te voren en geef door dat u niet komt. Een andere patiënt kan dan worden ingepland.

* Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen betreffende een consult bij de praktijkondersteuner of doktersassistente?
Het betreft afspraken waar meestal 20, maar soms ook 30-40 minuten voor staan. Deze afspraken moeten minimaal 24 uur van tevoren afgezegd worden, dan kunnen wij misschien nog iemand anders inplannen.

* Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig afzegt?
Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet verschijnt. Hiermee gaat veel tijd verloren. Immers met de komst is rekening gehouden!

Wij kunnen een rekening sturen bij niet verschijnen zonder bericht. U ontvangt dan een rekening van 12,50 euro of 25,00 euro afhankelijk van het soort afspraak.
Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.
Onverwachte crisissituaties kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij alle begrip voor.

De afgelopen maanden kwamen met enige regelmaat te veel mensen per dag niet opdagen op de afgesproken tijd. Wij zien ons daarom helaas genoodzaakt om deze regeling te moeten treffen.

medische verklaring

Vaak wordt aan huisartsen gevraagd om een medische verklaring te geven voor instanties of werkgevers. Maar eigenlijk mogen huisartsen helemaal geen verklaringen afgeven. Waar kunt u dan heen voor een verklaring?
Voor meer uitleg hierover èn informatie over hoe u er mee om kunt gaan hebben de Rotterdamse huisartsen een speciale website ingericht:

www.verwijswijzerrotterdam.nl

Op deze site vindt u alle informatie die u kan helpen bij het verkrijgen van een urgentieverklaring, een gezondheidsverklaring voor militaire dienst, een ziekmelding en nog veel meer.

volg je zorg (lsp)

Op Volgjezorg kun je jouw toestemming regelen voor de uitwisseling van jouw medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Voor je huisarts en voor je apotheken. Zodat zij andere zorgaanbieders kunnen helpen met informatie voor goede, veilige en snelle zorg aan jou.

Op Volgjezorg kun je ook volgen wat er met jouw medische gegevens gebeurt. Welke soorten gegevens zijn er met jouw toestemming gedeeld? Door welke zorgaanbieder(s) zijn ze bekeken? En wanneer? Zo weet je altijd wat er met je medische gegevens gebeurt.

Klik hier voor aanvullende informatie.