klachten

Suggesties voor verbetering zijn welkom. Wij staan daar altijd voor open. Als u onverhoopt klachten heeft over onze bereikbaarheid, de bejegening door een van de medewerkers of over iets anders, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk bij de betreffende persoon en anders bij de huisarts kenbaar te maken.

U kunt ons ook via deze pagina een bericht sturen met uw klacht. Uw klacht wordt altijd door ons behandeld en u krijgt binnen 1 week na het indienen van de klacht een reactie.

Klik hier voor de “procedure klachtenafhandeling”.

Bent u daarna nog niet tevreden? Dan kunt u altijd een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie in onze regio, waarbij de huisartsenpraktijk is aangesloten. Zie voor meer informatie: www.skge.nl/klachtenprocedure